Aktualności

Wzrost tempa tłumaczenia Biblii

Wzrost tempa tłumaczenia Biblii

„Służymy Bogu, który
czyni to, co niemożliwe
– każdego roku statystyki pozwalają nam uświadomić
sobie jak Bóg czyni możliwym to, co niemożliwe. Za liczbami kryją się ludzie i
społeczeństwa, które zostały przemienione Jego mocą i przez Jego Słowo.

Kiedy
patrzymy wstecz na minione osiem lat od czasu, kiedy zaadoptowaliśmy Wizję Roku
2025 (Vision 2025), której celem jest rozpoczęcie jeszcze przed rokiem 2025 programu
tłumaczeniowego dla każdego języka, który tego potrzebuje, dostrzegamy olbrzymi postęp, który wcześniej  wydawał się

niemożliwy.

Obserwujemy wzrost liczby rozpoczynanych projektów ze
średniej 25/rok dla lat 1990-tych na 74/rok od roku 2000.

Szacunkowa liczba grup
językowych bez projektu tłumaczenia Biblii spadła z 3000 (w roku 1999) na około 2000 (w roku 2007).”

„Jednakże przy obecnym
tempie postępu, cel jakim jest rozpoczęcie tłumaczenia dla każdego języka, zostanie osiagnięty
w roku 2038 a nie w 2025. Zatem nadal jest przestrzeń dla tego, co niemożliwe.

Kiedy świętujemy to, co Bóg już uczynił, badajmy przy tym nasze serca i
szukajmy, co jest wolą Bożą dla każdego z nas i dla całego ludu Bożego, abyśmy
wszyscy mogli bardziej efektywnie uczestniczyć w dostarczeniu całemu światu
Słowa Bożego.”

-John
Watters, Dyrektor Wykonawczy, Wycliffe International,

Zobacz:

Statystyki 2007