Aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

Jak często czytasz Pismo Święte?

Zapraszamy do wypełnienia dwóch ankiet dotyczących czytania Pisma Świętego na blogu
Kliknij: Ankiety