Biuro BSM

Nasze biuro znajduje się w Ustroniu, przy ulicy A.Brody 4. Na co dzień pracuje tutaj pięć osób, natomiast w okresach dodatkowych obowiązków wspierani jesteśmy przez grono kompetentnych i oddanych wolontariuszy. Nad pracą czuwa Zarząd Stowarzyszenia, który spotyka się raz na kwartał.

Odpowiedzialnością pracowników biura jest między innymi:

Naszym pragnieniem jest, by wypełniać słowa z Listu do Kolosan 3:17:

„I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu”.

W biurze BSM pracują:

  1. Jerzy Marcol – dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego
  2. Anna Marcol – redakcja kwartalnika „Idźcie”
  3. Iwona Recman – administracja i księgowość
  4. Alicja Cieślar – sekretariat
  5. Nela i Zbyszek Kłapa – koordynatorzy działu Edukacja Biblijna