Od dyrektora

Witam!

Nazywam się Jerzy Marcol i mam przywilej być dyrektorem Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Witam na naszej nowej stronie i i zapraszam do zapoznania się z naszymi celami, naszą Misją i Wizją, z naszym wyznaniem wiary, oraz z naszymi działaniami, które zmierzają do tego, aby ludzie mogli otrzymać dostęp do Słowa Bożego i przez nie poznawać Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Daczego chcemy dać innym dostęp do Słowa Bożego?

Myślę, że wyrażam się w imieniu członków BSM, że jako Polacy wierzący w Jezusa Chrystusa, pragniemy mieć udział w realizacji Wielkiego Posłannictwa. Jesteśmy przekonani, że służba ta jest zgodna z wolą Bożą, tym bardziej, że dwa tysiące lat temu Pan Jezus nakazał swoim uczniom:

„ Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mat 28:19-20)

Tak więc praca misyjna nie jest wymysłem ludzkim, lecz nakazem samego Jezusa. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, którzy powinni przestrzegać wszystkiego, co przykazał pan Jezus, to nie możemy ignorować Jego nakazu misyjnego.

Mimo, że od czasów Jezusa minęło 2000 lat, ewangelia nie została jeszcze zaniesiona do wszystkich narodów. W chwili obecnej Słowo Boże jest dostępne w około 2900 językach świata. Nie na wszystkie języki trzeba będzie zrobić przekład, ale szacuje się, że prace nad tłumaczeniem ewangelii muszą być rozpoczęte jeszcze na około 1860 języków (Zobacz Statystyki: Stan z grudnia 2014)., aby każdy człowiek mógł mieć dostęp do Słowa Bożego w języku, który dobrze rozumie. Wiele narodów nie ma jeszcze dostępu do nauki Jezusa, ich języki nie mają jeszcze formy pisanej, a podstawowa edukacja nie jest zorganizowana. Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa z Polski możemy mieć udział w przełamywaniu barier oddzielających tych ludzi od Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Nie każdy wyjedzie na misję, ale każdy może się modlić o misjonarzy obecnie pracujących, o nowe powołania i o narody, do których trzeba zanieść ewangelię.

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Mat 9,37-38).

Ponadto każdy może wspierać misjonarzy i działania misyjne.
(Jak to czynić? Zobacz: Wspieraj nas).

Misja to nasza wspólna sprawa, a Pan jednakowo wynagrodzi tego, który poszedł jak i tego, który go wspierał:

„Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.” (Mat 10:41-42).

Zapraszam bardzo do zapoznania się z działaniami polskich misjonarzy w ramach BSM oraz proszę o pomoc w realizacji zadania, które ufamy, zostało nam powierzone przez Boga. Proszę też o regularną modlitwę o misjonarzy, zarząd, pracowników biura i wszystkich współpracowników.

Jerzy Marcol