Współpraca

Praca misyjna nie jest zadaniem, które może wykonać samodzielnie jedna organizacja czy jeden Kościół.

Praca ta wymaga współpracy ludzi o różnych kwalifikacjach i predyspozycjach. Jedni dotrzegają potrzebę tłumaczenia Pisma Świętego i organizacji edukacji podstawowej, inni podejmą się na pomocy w rozwoju lokalnej społeczności poprzez szerzenie higieny i pomocy medycznej, budowę instalacji ze zdrową wodą i organizację pomocy medycznej, jeszcze inni skupią się na ewangelizacji i zakładaniu zborów.

Wszelkie działania na terenie obcego kraju wymagają zgody lokalnych władz jak również współpracy z lokalnymi kościołami (jesli istnieją) bądź lokalnymi organizacjami.

Kościoły i organizacje, wpółpracując ze sobą mogą wypełniać misyjny nakaz dla Kościoła.