BSM – Edukacja Biblijna

Aby poznało go następne pokolenie…(Psalm 78:6)

W ramach służby BSM powstał dział Edukacji Biblijnej, którego celem jest pomaganie kościołom, wspólnotom, instytucjom i osobom, którym zależy, by przyszłe pokolenia Polaków znało Słowo Boże i budowało na nim swoje życie.

Chociaż Polacy mają Biblię w swoim ojczystym języku od setek lat, trzeba podejmować działania, aby zachęcać rodaków do poznawania Biblii i przyjmowania tego, czego ona uczy. Jeżeli polskie kościoły mają wysyłać misjonarzy, to muszą być do tego przygotowane na poziomie rodziny i jednostki. Biblijna edukacja dzieci i rodzin oraz pomoc katechetom, księżom i pastorom leży u podstaw rozkochania naszego narodu w Słowie Bożym. Bez tego rozkochania trudno mówić o wychowywaniu przyszłych misjonarzy.

Nasze cele

Chcemy, by już najmłodsze pokolenie usłyszało Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i było nauczane oraz wychowywane w oparciu o Słowo Boże (2 Tm.3:15 -17).
Do służby edukacyjnej motywują nas słowa Jezusa Chrystusa (Mt 28:18-20; Mk 16:15).

Nasze cele realizujemy poprzez:

Działem Edukacja Biblijna kierują Zbyszek i Nela Kłapa

Szczegółowe informacje, czym zajmuje się dział Edukacji Biblijnej znajdziesz na www.eb.org.pl