Kościoły

W zadaniu misyjnym BSM współpracuje z kościołami, które uważają Słowo Boże za ostateczne źródło prawdy, a Jezusa Chrystusa za jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi.

W zadaniu misyjnym każdy wypełnia inną rolę. Poniżej przedstawiamy zadania BSM oraz kościołów.

Rola BSM

Rola kościoła