Misja Wycliffe’a

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne ściśle współpracuje z misją Wycliffe Bible Translators. W ramach tej misji misjonarze mają możliwość pracy nad alfabetyzacją języków, nie mających jeszcze formy pisanej oraz tłumaczenia Nowego Testamentu na języki ludów, które nie mają dostępu do Ewangelii.

Polecamy również strony tej misji w różnych krajach:

Historia Misjii Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a

Misja Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a została założona w 1942 roku przez Williama Camerona Townsenda.
Townsend wędrował w Gwatemali od miasta do miasta, od wioski do wioski, aby sprzedawać Biblie w języku hiszpańskim. Zatrzymywał się na placach miast, opowiadał ludziom o Jezusie Chrystusie i zachęcał do zakupienia Biblii, w której mogliby przeczytać wszystko, co o Bogu należy wiedzieć. Jednak nie wszyscy w Gwatemali znali hiszpański na tyle, aby zrozumieć przesłanie Biblii. Pewenego razu pewien Indianin z plemienia Cakchiquel zapytał go:

„Jeśli twój Bóg jest tak wielki, to dlaczego nie mówi moim językiem”?

Townsend przyjął to wyzwanie. Zamieszkał wśród tego plemienia, nauczył się ich języka a następnie przetłumaczył dla nich Nowy Testament, co zajęło mu 11 lat.

W czasach kiedy Townsend ukończył przekład NT dla Cakchiquel, uważano, że na świecie jest jeszcze około 1000 grup etnicznych, które nie mają dostępu do Słowa Bożego. Po ukończeniu przekładu Townsenf chciał zmobilizować wierzących w Ameryce do zaangażowania się w tłumaczenie Biblii na wszystkie języki.

Townsend uważał, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko powinni być w stanie czytać Boże Słowo w swoim własnym języku. Zapożyczając nazwę od przedreformacyjnego bohatera, Johna Wycliffe’a, który pierwszy przetłumaczył Biblię na angielski, Townsend zainicjował w 1934 roku powstanie lingwistycznej szkoły „Camp Wycliffe”. Na pierwsze szkolenie przybyło 5 uczestników. Początki były małe. Dzisiaj w Misji Wycliffe’a pracuje ponad 6000 tłumaczy i specjalistów od alfabetyzacji.

W roku 1942, z „ Camp Wycliffe” powstały dwie siostrzane organizacje: Misja Tłumaczy Biblii oraz Summer Institude of Linguistics (Letni Instytut Językoznastwa).

Pierwsze tłumaczenie zrobione przez zespół Wycliffe’a (Kenneth Pike i Donald Stark) ukończone zostało w 1951 roku dla San Miguel Mixtec, języka w Meksyku. Dwadzieścia siedem lat później, w 1978 roku, ukończono setne tłumaczenie Nowego Testamentu w języku Amuesha w Peru. Tylko siedem lat później ukończono 200-ne tłumaczenie na język Hanga w Ghanie. W styczniu 1989 roku oddano 300-ne tłumaczenie Nowego Testamentu na język Cotabato Manobo na Filipinach, a 500-ny Nowy Testament został dedykowany dla Suriname Javanese w kwietniu 2001 roku

Do chwili obecnej MTB im Wycliffe’a miała udział w dokonaniu ponad 600 tłumaczeń Nowego Testamentu, a na ponad tysiąc dalszych praca jest w toku.

Obecnie Summer Institude of Linguistics i Misja Tłumaczy Biblii (MTB) nadal współpracują w zakresie tłumaczenia Pisma Świętego, kształcenia personelu lingwistycznego i promowaniu służby związanej z tłumaczeniami.

Potrzebujemy jednak pomocy, by dokończyć to ogromne zadanie. Jeszcze około 3000 języków, reprezentujących około 380 mln ludzi nadal potrzebuje Bożego Słowa w swoim języku ojczystym. Z Bożą pomocą, ta wizja Townsenda może być zrealizowana! Zobacz Vision 2025

(opr. Anna Marcol)

Kim był John Wycliffe

Kim był i czego dokonał człowiek, którego nazwisko przyjęła Misja Tłumaczy Biblii?

John Wycliffe urodził się prawie 200 lat przed Reformacją, jednak jego wiara i nauczanie są bliskie temu, co wyznawał Luter, Kalwin i inni reformatorzy.

Nazywany „Jutrzenką Reformacji”, John Wycliffe urodził się około 1324 roku w Ipreswell ( Yorkshire), w Anglii w okresie wielkiej duchowej ciemności panującej w Europie. Studiował na Uniwersytecie Oxfordzkim, który zdobył już wówczas szerokie uznanie i był uważany za wiodący uniwersytet w Europie. Z nim to Wycliffe związany był przez całe życie. Z wielkim zapałem oddawał się studiom teologicznym i prawu kościelnemu, jak również i innym naukom. Po uzyskaniu tytułu bakałarza teologii kontynuował studia nad Biblią, by w roku 1372 otrzymać tytuł Doktora Teologii i prawo nauczania teologii systematycznej.

Okres życia Wycliffe’a to czas całkowitego odcięcia ludzi od Bożego Słowa, które nie było głoszone w kościołach. Większość też ludzi nigdy nie widziała Biblii na oczy, wtedy jeszcze nieistniejącej w języku angielskim. Nie należy zapominać też o powszechnie panującym analfabetyzmie. Ludzi utrzymywani w zakłamaniu, że kupione odpusty mogą im zapewnić odpuszczenie grzechów, żyli w całkowitym uzależnieniu od Kościoła, który nie wychodził zupełnie w stronę ich potrzeb duchowych, a stanowił raczej ogromną siłę polityczną.

Rok 1348 był początkiem niszczycielskiej plagi, która od Azji po Europę Zachodnią zbierała straszliwe żniwo. Czarna Śmierć spowodowała śmierć połowy ludności Anglii. Wywarła ona także wielki wpływ na Wycliffie, który z wielką desperacją szukał w Słowie Bożym ucieczki przed nadchodzącym Bożym sądem, za jaki uważano dżumę.

Czytając i studiując Boże Słowo Wycliffe zaczął zdawać sobie sprawę, że przetłumaczenie Biblii na język zrozumiały przez ludzi jest rzeczą najwyższej wagi. W czasach Wycliffe’a dostępna była tylko Vulgata – tłumaczenie na język łaciński, którą zresztą wolno było czytać tylko duchownym. Dlatego też praca nad angielskim tłumaczeniem napotykała na wielką opozycję ze strony Kościoła Katolickiego, zabraniającego to robić.

Uważa się, że Wycliffe przetłumaczył Nowy Testament, a jeśli chodzi o Stary Testement to nadzorował tłumaczenie robione przez Nicholasa z Hereford i John’a Purvey. Wielu uczonych nazywa Wycliffe’a ojcem prozy angielskiej, mającego wielki wpływ na język angielski swoją klarownością, pięknem i siłą przekładu.

Rozpowszechnianie przetłumaczonego Słowa Bożego wymagało niesamowitej pracy. Druk nie był jeszcze znany, a zatem każde słowo musiało być ręcznie przepisane. Z tego powodu Biblia nie była też tania: kosztowała tyle, ile zarabiano średnio w ciągu sześciu miesięcy! Ale liczba ludzi pragnących posiadać Biblię była spora. Do dnia dzisiejszego zachowało się ponad 150 ręcznie przepisanych egzemplarzy (niektóre tylko w częściach).

Wycliffe miał na sercu troskę o dusze ludzi. Uważany był za największego kaznodzieję swoich czasów. Jego kazania oparte były na prawdach biblijnych i stały się przykładem dla lollardów, ubogich kaznodziejów, rozsyłanych do zwykłych ludzi, aby głosić im Ewangelię. Żyjąc w ubóstwie, niezwiązani ślubami kościelnymi, boso, ubrani w ciemno-czerwone szaty zwiastowali rzeczy oparte na Biblii, wykraczające poza oficjalne nauczanie Kościoła i przybliżające ludziom Boga. Zapoczątkowywali też burzę, która już niedługo miała objąć Europę w okresie Reformacji.

W latach 1370-tych Wycliffe potępiony został przez papieży Grzegorza XI i Urbana VI za herezje, ale dzięki popularności w Anglii, udało się mu uniknąć aresztu i prześladowania. Kiedy w 1380 roku ogłosił, że dogmat o transsubstancjacji nie ma podłoża w Biblii, został za to potępiony przez Oxford jako heretyk i zmuszony do opuszczenia pozycji wykładowcy. Wezwany do stawienia się w Rzymie przed papieżem mógł spodziewać się, że spotka go śmierć męczeńska, ale z powodu udaru mózgu nie odbył tej podróży. 29 grudnia 1384 w czasie nabożeństwa doświadczył kolejnego (trzeciego) udaru i zmarł dwa dni później.

Ponad 40 lat później w roku 1428 na polecenie papieża kości Wycliffe’a zostały wydobyte z grobu, publicznie spalone, a prochy wrzucone do rzeki Swift. Lecz nic nie mogło uciszyć przesłania Wycliffe, ani prawdy Biblii, chociaż naśladowców nauki Wycliffe’a spotykały ostre prześladowania. Był on prekursorem Reformacji i prawdziwie Bożym światłem w czasie duchowej ciemności. Marcin Luter ponad sto lat później odrodził reformy, zapoczątkowane przez Wycliffe’a.

Opracowała Małgorzata Nawrocka

Cameron Townsend

Sprzedaż Biblii hiszpańskich

Kiedy młody Cameron Townsend próbował w latach 1917 – 1918 sprzedawać hiszpańskie Biblie w Gwatemali, zauważył, że większość ludzi z plemienia Cakchiquel nie rozumiała hiszpańskiego. Ich piękny język nie posiadał nawet formy pisanej.

Tłumaczenie Nowego Testamentu dla Cakchiquels

Townsend zostawił sprzedawanie Biblii i zamieszkał pośród ludzi Cakchiquels. Nauczył się ich skomplikowanego języka, utworzył dla niego alfabet, zrobił analizę gramatyczną i w stosunkowo krótkim czasie 10 lat, przetłumaczył dla nich Nowy Testament.

Camp Wycliffe

W trosce o inne mniejszościowe grupy językowe, latem 1934 roku zorganizował w Arkansas „Camp Wycliffe”. Nazwa obozu została zapożyczona od pierwszego tłumacza Biblii na język angielski. Celem obozu było przeszkolenie młodych ludzi w zakresie podstaw lingwistycznych i metod tłumaczenia. Zgłosiło się dwóch studentów. Następnego roku, po szkoleniu lingwistycznym z udziałem pięciu studentów, Townsend zabrał ich do Meksyku, by rozpocząć pracę w terenie.

Powstanie SIL i Misji Wycliffe’a

Z tego niepozornego początku, narodziła się międzynarodowa służba „Summer Institude of Linguistics” (SIL), Misja Tłumaczy Biblii im.Wycliffe’a (Wycliffe Bible Translators), “Wycliffe Associates” oraz departament techniczny SIL, znany jako JAARS (Jungle Aviation And Radio Services). Żadna grupa etniczna nie jest zbyt mała, a żaden język zbyt trudny.

Kontynuacja

Ta pionierska praca jest kontynuowana przez kilka tysięcy pracowników, którzy przedzierają się do najdalszych zakątków świata. Podtrzymywane są najwyższe standardy pod względem lingwistycznym i antropologicznym. Służba jest bardzo wymagająca, prowadzona we współpracy z lokalnymi rządami, uniwersytetami i ludźmi dobrej woli. Części Pisma Świętego są tłumaczone dla ludzi w ich języku ojczystym, w języku ich serca.

Stojąc obecnie przed ogromnym zadaniem przetłumaczenia Słowa Bożego dla około 3000 niezapisanych języków, Misja Tłumaczy Biblii całkowicie ufa Bogu, wierząc, że tylko On może dostarczyć środków na to, by dotrzeć do wszystkich zapomnianych grup etnicznych na świecie.

Opr. Anna Marcol

BSM wydało biografię Camerona Townsenda. Więcej o niej w zakładce Książki misyjne