Edukacja dzieci w Etiopii

Zainteresowanie wspieraniem tego projektu pojawiło się ze strony przyjaciół BSM w 2008 roku. Wtedy Klub Pomocnych Serc ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku wysłał pokaźną kwotę pieniędzy, którą przekazaliśmy na przybory szkolne i odzież dla potrzebujących dzieci z Kościoła Mekane Yesus w Arba Mincz. Jednorazową pomocą zostało objętych 19 dzieci w wieku 8-15 lat (2-8 klasa szkoły podstawowej). Potem, w latach 2011-2017, wspieraliśmy edukację Czeryneta, który od września 2017 roku zaczął już studia na uniwersytecie.

Obecnie, za pośrednictwem BSM, wspierana jest nauka (zakup odzieży i przyborów szkolnych) czworga kolejnych dzieci z miejscowości Gerese (lud Gamo): Elsabet, Abrahama, Genet i Riste. Mamy nadzieję zwiększyć liczbę wspieranych dzieci, gdy zbierzemy odpowiednią kwotę.

Zapraszamy każdego, kto chciałby w ten sposób 'zaadoptować’ potrzeby edukacyjne dzieci w Etiopii, do współpracy w tym projekcie!

Wspieraj projekt