Edukacja dzieci w Etiopii

Zainteresowanie wspieraniem tego projektu pojawiło się ze strony przyjaciół BSM w 2008 roku. Wtedy Klub Pomocnych Serc ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku wysłał pokaźną kwotę pieniędzy, którą przekazaliśmy na przybory szkolne i odzież dla potrzebujących dzieci z Kościoła Mekane Yesus w Arba Mincz. Jednorazową pomocą zostało objętych 19 dzieci w wieku 8-15 lat (2-8 klasa szkoły podstawowej). Potem, w latach 2011-2017, wspieraliśmy edukację Czeryneta Kasaje, który od września 2017 roku zaczął już studia na uniwersytecie.

Obecnie wspieramy naukę (zakup odzieży i przyborów szkolnych) dwójki kolejnych dzieci, dziewczynek z okolic miejscowości Gerese (lud Gamo):
1. Tesfanesh Tesema, 8 klasa, wiek 16 lat, półsierota (nie ma mamy)
2. Riste Yimer, 6 klasa, wiek 13 lat, półsierota (też nie ma mamy).

Zapraszamy każdego, kto chciałby w ten sposób 'zaadoptować' potrzeby edukacyjne dzieci w Etiopii, do współpracy w tym projekcie!

Wspieraj projekt