Tłumaczenie Nowego Testamentu na język zayse

Od 2007 roku BSM wspiera projekt tłumaczenia Nowego Testamentu na język Ludu Zayse w Etiopii. Wsparcie to obejmuje wynagrodzenie dla grupy lokalnych tłumaczy zaangażowanych w tłumaczenie Słowa Bożego, koszty ich pracy oraz niezbędnych szkoleń i podróży związanych z wykonywaną służbą. Pomogliśmy wybudować biuro tłumaczeń, w którym spotyka się zespół tłumaczy wspierany głównie darami z Polski.

Ostatnie wieści od misjonarzy zaangażowanych w tym projekcie:

Z Bożą pomocą, w pierwszej połowie 2019 roku, zespół tłumaczeniowy na język zayse zakończył zespołowe sprawdzanie całego tekstu Nowego Testamentu. Księga Objawienia, rozdziały od 5-22 zostały także, w ramach sprawdzania i pracy nad tekstem, z powrotem przetłumaczone na język angielski (tzw. back translation). Główna praca w 2019 roku skupiła się na sprawdzaniu przez konsultanta językowego Nowego Testamentu i ogólnie rzecz biorąc, 25% tekstu zostało sprawdzone (…). Ponadto dokonano „wstecznego” sprawdzania Ewangelii Marka i Księgi Objawienia. W grudniu 2019 zostały wydrukowane w języku zayse pierwsze kompletne kopie 1 Księgi Mojżeszowej, które przetransportowano do regionów, gdzie ten język jest używany! (…) Niech Pan Bóg obficie błogosławi wam wszystkim! A tym, którzy o nasz Projekt Zayse modlą się i wspierają go finansowo w imieniu całego zespołu składam serdeczne podziękowania. Będziemy wam ogromnie wdzięczni za szczególną czujność w modlitwie na obecnym, kluczowym etapie kończenia tłumaczenia Nowego Testamentu oraz za kontynuację modlitw podczas naszych wysiłków alfabetyzacyjnych.

 

Na zdjęciu powyżej, biuro tłumaczenia NT na jezyk zayse wybudowane dzięki darowiznom z Polski.

Wspieraj projekt