Tłumaczenie Nowego Testamentu na język zayse

Od 2007 roku BSM wspiera projekt tłumaczenia Nowego Testamentu na język Ludu Zayse w Etiopii. Wsparcie to obejmuje wynagrodzenie dla grupy lokalnych tłumaczy zaangażowanych w tłumaczenie Słowa Bożego, koszty ich pracy oraz niezbędnych szkoleń i podróży związanych z wykonywaną służbą. Pomogliśmy wybudować biuro tłumaczeń, w którym spotyka się zespół tłumaczy wspierany głównie darami z Polski.

Ostatnie wieści od misjonarzy zaangażowanych w tym projekcie:

Jesteśmy wdzięczni Bogu za łaskę i pomoc, które otrzymaliśmy od Niego także w minionym 2017 roku. Zespół sprawnie zmierza do celu jakim jest ukończenie tłumaczenia Nowego Testamentu – mamy nadzieję zakończyć sprawdzanie przez zespół oraz większość sprawdzania przez konsultanta w 2018 roku.
Księgi sprawdzone przez zespół i doradcę w roku 2017: Marek 1-16, Mateusz 1-16. Wykonano już tłumaczenie zwrotne następujących tekstów: 1 Mojżeszowa 30-50, 1 i 2 list Piotra, Juda, 1-2 list Tymoteusza, Tytus, list do Filipian. Zostały one także sprawdzone przez konsultanta. Dokonano już końcowego sprawdzania listu do Galacjan, Filipian, Kolosan, Efezjan, na ukończeniu jest także list do Hebrajczyków, Rzymian i 2 list do Koryntian.
Ponadto, zgodnie z sugestią miejscowych kościołów, została przygotowana wstępna wersja małego katechizmu.
Podręcznik do nauki pisania i czytania w języku zayse przygotowany w 2016 roku został przetestowany i poprawiony w roku 2017. Został on zatwierdzony do użytku szkolnego. Jak dotąd wydrukowano i dostarczono 1000 egzemplarzy. Potrzeba jeszcze około 2000 książek. Jeden z naszych pracowników nadzoruje cały proces odwiedzając szkoły i przedszkola. W tym roku dwoje nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w ramach projektu, otworzyło 2 przedszkola we współpracy ze społecznościami swoich kościołów.

Życzymy Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa, przesyłamy ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy poprzez modlitwę, wsparcie finansowe, czy w inny sposób angażują się w ten projekt.

Na zdjęciu powyżej, biuro tłumaczenia NT na jezyk zayse wybudowane dzięki darowiznom z Polski.

Wspieraj projekt