Plan projektu alfabetyzacyjnego Gamo

Plan ogólny projektu:

2018 – okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– przygotowanie podręcznika do szybkiej nauki czytania i pisania w jęz. gamo dla osób, które umieją już czytać i pisać w jęz. amharskim (’elementarz tranzytowy’);

– wydruk 'elementarza tranzytowego’ (500 egz.)

– dodruk posterów z Modlitwą Pańską i Apostolskim Wyznaniem Wiary w jęz. gamo (300 szt. każdego rodzaju);

– przygotowanie materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.

2019 – okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– dystrybucja wydrukowanych posterów do każdej społeczności, do której jeszcze nie dotarły;

– druk elementarza w jęz. gamo (500 egz.);

– druk podręcznika do arytmetyki w jęz. gamo (500 egz.);

– rozpoczęcie klas alfabetyzacyjnych w pierwszych trzech parafiach (1-3);

– przygotowanie i druk materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.

2020 – okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– rozpoczęcie klas alfabetyzacyjnych w trzech kolejnych parafiach (4-6);

– kontynuacja klas alfabetyzacyjnych i okresowych szkoleń nauczycieli w parafiach 1-3;

– przygotowanie i druk materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.

2021– okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– druk elementarza w jęz. gamo (300 egz.);

– druk podręcznika do arytmetyki w jęz. gamo (300 egz.);

– rozpoczęcie klas alfabetyzacyjnych w trzech kolejnych parafiach (7-9);

– kontynuacja klas alfabetyzacyjnych i okresowych szkoleń nauczycieli w parafiach 1-6;

– przygotowanie i druk materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.

2022 – okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– rozpoczęcie klas alfabetyzacyjnych w trzech kolejnych parafiach (10-12);

– kontynuacja klas alfabetyzacyjnych i okresowych szkoleń nauczycieli w parafiach 1-9;

– przygotowanie i druk materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.

2023– okresowe spotkania z liderami lokalnych społeczności i popularyzowanie idei alfabetyzacji jako służby kościoła; przygotowanie do całkowitego przejęcia służby;

– budowanie fundamentów do służby alfabetyzacji i ewangelizacji w jęz. gamo poprzez szkolenie pastorów i ewangelistów (nauczanie czytania i pisania w jęz. gamo, zachęcanie do używania Nowego Testamentu w jęz. gamo w służbie);

– dodruk elementarza w jęz. gamo (200 egz.);

– dodruk podręcznika do arytmetyki w jęz. gamo (200 egz.);

– kontynuacja klas alfabetyzacyjnych i okresowych szkoleń nauczycieli w parafiach 1-12;

– przygotowanie i druk materiałów w jęz. gamo do samodzielnego studiowania Biblii.