Adoniram Judson – Kierunek Birma

Adoniram Judson – Kierunek Birma

autor: Janet & Geoff Benge

Misjonarz – pionier, jeden z pierwszych wysłanych z Ameryki wiedział, że posłuszeństwo Bogu będzie go wiele kosztowało. A jednak doświadczając chorób, więzienia, tortur, śmierci najbliższych i przyjaciół robił to, do czego powołał go Bóg. Dzięki jego poświęceniu i oddaniu Birmańczycy mogą mieć dostęp do Bożego Słowa. Przekład Judsona do dzisiaj pozostaje jedynym tłumaczeniem Biblii na język birmański.