Zajęcia o narodach świata w KChB we Wrocławiu, styczeń 2024