O nas

Witamy na stronie BSM

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne (BSM) j est organizacją zrzeszającą wyznawców Jezusa Chrystusa z różnych denominacji, którzy pragną wspólnie realizować nakaz misyjny Pana Jezusa, aby zanieść ewangelię do narodów, które nie mają jeszcze do niej dostępu. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością i celami naszej organizacji.

Od dyrektora

Myślę, że wyrażam się w imieniu członków BSM, że jako Polacy wierzący w Jezusa Chrystusa, pragniemy mieć udział w realizacji Wielkiego Posłannictwa. Jesteśmy przekonani, że służba ta jest zgodna z wolą Bożą. więcej

Powstanie BSM

… podchodzili do nas młodzi ludzie i pytali, „ co mam zrobić, aby zostać misjonarzem,” albo, „ czy jest w Polsce jakaś organizacja, która pomaga w wyjeździe na misję?” Spotykaliśmy też starszych ludzi, którzy mówili, że modlili się już od wielu lat, aby Polacy mogli wyjeżdżać na misję. więcej

Cele – Statut BSM

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną. więcej

Nasza Misja i Wizja

Oddawanie Bogu chwały poprzez jednoczenie i angażowanie polskich chrześcijan do służby przełamywania barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego. więcej

W co wierzymy

czyli zasady doktrynalne Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. więcej

Biuro BSM

Nasze biuro znajduje się w Ustroniu. Na codzień pracują tutaj trzy osoby. więcej

Zarząd BSM

Zarząd BSM jest wybierany przez Walne Zebranie członków Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego Zgodnie ze Statutem BSM. więcej