Cel, Misja, Wizja, Wartości

Cel

Usuwanie barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego.

Misja

Jako członek organizacji Wycliffe Global Al­liance służymy w misji tłumaczenia, udostępniania i poznawania Biblii. Pragniemy przyczyniać się do przemiany życia społeczności językowych na świecie.

Wizja

Osoby, społeczności i narody przemienione przez Bożą miłość i Boże Słowo wyrażone w ich języku i kontekście kulturowym.

Wartości

Pragniemy żyć i służyć na Bożą chwałę, aby ludzie z wszystkich narodów mogli poznać Boga i oddawać Mu chwałę. Chcemy naśladować Chrystusa w tym, kim jesteśmy i co robimy.
Wierzymy, że Kościół jest stworzony, powołany i wyposażony przez Boga do tego, by czynić uczniami wszystkie narody.
Ufamy, że Bóg będzie przemieniał życie ludzi przez swoje Słowo przetłumaczone na ich języki i dostosowane do ich kultur.
Polegamy na Bogu i Jego prowadzeniu. Nasza działalność może istnieć tylko dzięki Niemu.