Cel, Misja, Wizja, Wartości

Cel

Usuwanie barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego.

Misja

Jako członek organizacji Wycliffe Global Al­liance służymy w misji tłumaczenia, udostępniania i poznawania Biblii. Pragniemy przyczyniać się do przemiany życia społeczności językowych na świecie.

Wizja

Osoby, społeczności i narody przemienione przez Bożą miłość i Boże Słowo wyrażone w ich języku i kontekście kulturowym.

Wartości