W co wierzymy

Stanowisko doktrynalne

  1. Wierzymy, że Biblia, natchnione Słowo Boże, jest całkowicie godna zaufania i przemawia z najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i życiowej praktyki.
  2. Wierzymy w jednego Boga, który istnieje wiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  3. Wierzymy, że wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Boga, mają wewnętrzną wartość, ale w wyniku grzechu są oddzieleni od Boga i siebie nawzajem, a zatem potrzebują pojednania.
  4. Wierzymy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, zrodzony z dziewicy Marii, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Okazał miłość Boga do grzeszników, ponosząc zamiast nich karę śmierci, zmartwychwstał cieleśnie i wstąpił do nieba, gdzie wstawia się za swoim ludem.
  5. Wierzymy, że wszyscy, którzy odpokutują i ufają jedynie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, dzięki łasce Bożej zostali uznani za usprawiedliwionych przed Nim, otrzymują przebaczenie i życie wieczne.
  6. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powróci osobiście w chwale, wskrzesi umarłych i będzie sądził świat.
  7. Wierzymy, że wszyscy ludzie powstaną z martwych, ci, którzy są w Chrystusie, aby cieszyć się życiem wiecznym z Bogiem, a ci, którzy są zgubieni, będą cierpieć wieczne oddzielenie od Niego.
  8. Wierzymy w Ducha Świętego, który daje nowe życie tym, którzy wierzą w Chrystusa; poprzez swoją obecność i przemieniającą moc daje pewność i wyposaża wierzących do świętego życia i skutecznej służby.
  9. Wierzymy, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, społecznością wszystkich wierzących i ma za zadanie czynić uczniami wszystkie narody.