Historia BSM

Powstanie BSM

Anna i Jerzy Marcolowie

„Wiosną 1990 roku po raz pierwszy miałem przywilej być członkiem delegacji Ruchu Ewangelizacyjno Misyjnego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim na Konferencję Ewangelistów, która odbyła się w Woltersdorf koło Berlina, jeszcze w NRD. Spotkałem tam dyrektora niemieckiego oddziału Misji im. Wycliffe’a. Od momentu nawrócenia się w roku 1980 zawsze marzyłem o tym, aby zostać misjonarzem i pomyślałem, że oto nadarzyła się okazja, aby coś w tym kierunku zrobić. Zaprosiłem go do Polski na serię spotkań w różnych kościołach. Często po prezentacji podchodzili do nas młodzi ludzie i pytali, 'Co mam zrobić, aby zostać misjonarzem?’ albo 'Czy jest w Polsce jakaś organizacja, która pomaga w wyjeździe na misję?’ Spotykaliśmy też starszych ludzi, którzy mówili, że modlili się już od wielu lat, aby Polacy mogli wyjeżdżać na misję”.
Jerzy Marcol

Spotkanie Założycielskie

Również inne środowiska w Polsce zaczęły dostrzegać potrzebę założenia polskiej organizacji misyjnej. We Wrocławiu, przy Biblijnym Seminarium Teologicznym, już wówczas działała grupa ludzi związana z misjami w byłym Związku Radzieckim. Praca taka była już nieformalnie rozpoczęta i trzeba było nadać jej charakter organizacyjny. Zjednoczono te wysiłki i w czerwcu 1995 roku odbyło się spotkanie założycielskie BSM. Na siedzibę wybrano miasto Ustroń. Rejestracji dokonano w Sądzie w Bielsku Białej.

Pierwsze biuro BSM

Działalność BSM pierwotnie przyjęła dwa kierunki:

  1. Współpraca z misją im. Wycliffe’a – tłumaczenie Biblii, alfabetyzacja i organizacja edukacji;
  2. Misja na Wschód – pra
    ca ewangelizacyjna w byłym ZSRR.

Współpraca z OM

Edukacja Biblijna

W 2010 roku do BSM dołączyli Nela i Zbyszek Kłapowie rozpoczynając w ramach stowarzyszenia projekt Edukacja Biblijna.
W zakres działań tego projektu wchodzi: szkolenie katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych, tworzenie materiałów katechetycznych do nauczania Słowa Bożego, prowadzenie wykładów i warsztatów dla rodziców oraz małżeństw, prowadzenie kursów przedmałżeńskich, a także przygotowywanie misyjnych projektów edukacyjnych, co dało początek gazetce „Małe Idźcie”, będącej dodatkiem do biuletynu misyjnego „Idźcie” skierowanym do dzieci.