Kontakt

adres biura:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Andrzeja Brody 4
43-450 Ustroń

adres do korespondencji:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Skr. Poczt. 39
ul. Andrzeja Brody 4
43-450 Ustroń

e-mail: biuro@bsm.org.pl
tel. 33 854 43 11
tel. kom.: 661 188 500

Jeśli chcesz, aby temat pracy misyjnej został przedstawiony w twoim kościele, zborze, czy społeczności przez przedstawiciela BSM, skontaktuj się z nami i zaproponuj termin spotkania.