Kontakt

email: biuro@bsm.org.pl
tel. 33 854 43 11
telefon / fax: 33 854 4311

adres do korespondencji:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Skr. Poczt. 39
ul. Cieszyńska 47
43-450 Ustroń

Jeśli chcesz, aby temat pracy misyjnej został przedstawiony w twoim kościele, zborze, czy społeczności przez przedstawiciela BSM, skontaktuj się z nami i zaproponuj termin spotkania.