Publikacje - Kwartalnik Idźcie

Kwartalnik „Idźcie” wydawany przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, przedstawia bieżące zagadnienia dotyczące pracy misyjnej polskich misjonarzy, informacje i prośby modlitewne o różne regiony świata, rozważania biblijne i wiele ciekawych zdjęć.

W celu zaprenumerowania naszego czasopisma prosimy o kontakt. Dostępne są również niektóre numery archiwalne. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, możemy wysyłać biuletyn tylko tym osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez nas ich danych. Więcej informacji: bsm.org.pl/news/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

Zarówno za prenumeratę kwartalnika „Idźcie”, jak i za inne zamawiane pozycje, można zapłacić przelewem na konto bankowe BSM:

Nazwa posiadacza rachunku: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Adres: ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń: 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874

Publikacje