Publikacje - Kwartalnik Idźcie

Kwartalnik „Idźcie” wydawany przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, przedstawia bieżące zagadnienia dotyczące pracy misyjnej polskich misjonarzy, informacje i prośby modlitewne o różne regiony świata, rozważania biblijne i wiele ciekawych zdjęć.

W celu zaprenumerowania naszego czasopisma prosimy o kontakt.
Dostępne są również niektóre numery archiwalne.

Publikacje