Kalendarz BSM na rok 2020

Kalendarz BSM na rok 2020

Zdjęcia w tegorocznym kalendarzu przedstawiają zarówno różne wiekowo i kulturowo osoby, jak i różne formy zapisu Bożego Słowa, z jakich korzystają. Niech bohaterowie tych fotografii będą dla nas zachęceniem, by studiować Boże Słowo i modlić się o tych, którzy Go jeszcze nie posiadają w swoim języku.