Kalendarz BSM na rok 2023

Kalendarz BSM na rok 2023

Kalendarz BSM na rok 2023 jest zbiorem pięknych fotografii z wielu części świata, ale przede wszystkim stanowi on praktyczną zachętę do modlitwy o dotarcie z Ewangelią do wszystkich narodów. Na każdy tydzień wybrany został jeden naród, o który można się modlić. Oprócz tego w poszczególnych miesiącach przedstawione są różne systemy pisma oraz zawarte przekierowania do różnego rodzaju materiałów do obejrzenia lub posłuchania.