Wspieraj nas

Celem Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego jest oddawanie Bogu chwały poprzez działania na rzecz przełamywania barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego oraz okazywanie pomocy ludziom w różnych potrzebach. BSM jest organizacją charytatywną, niedochodową, realizującą swoje cele za pomocą środków uzyskanych ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i ofiar, dotacji i innych dochodów, w tym ze zbiórek publicznych i imprez. Będziemy wdzięczni za wszelką formę wspierania naszej działalności.

Do pracy misyjnej można się zaangażować na wiele sposobów, począwszy od modlitwy (o misjonarzy, o ludzi, do których ma dotrzeć ewangelia, o przebudzenie duchowe i misyjne w Polsce), poprzez organizację spotkań o misji, wsparcie finansowe dla pracy misyjnej,  aż w końcu, po odpowiednich przygotowaniach, wyjeżdżając na misję. Misja to nasza wspólna sprawa, a Pan jednakowo wynagrodzi tego, który poszedł jak i tego, który go wspierał:

Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. (Mat 10:41-42)