Tłumaczenie Biblii na język bergitka roma w Polsce

Dziękujemy za wsparcie dla tego projektu. Poniżej więcej informacji o wspieraniu finansowym i modlitewnym.