Tłumaczenie Biblii na język chakaski

Chakasowie to nieduży naród (ok. 45 000) zamieszkujący południową Syberię, administracyjnie część Federacji Rosyjskiej, mówiący językiem chakaskim (z grupy języków turkijskich). W pracę zespołu tłumaczeniowego Nowego Testamentu od 2000 roku byli zaangażowani Agnieszka i Michał Domagała.

Cały Nowy Testament został opublikowany w 2009 roku i jest odtąd używany przez wszystkie istniejące na terenie Chakasji kościoły. Rosnące zainteresowanie Biblią wśród chakaskich wierzących zaowocowało w 2017 roku rozpoczęciem prac nad tłumaczeniem ksiąg Starego Testamentu.

Obecnie trwają prace tłumaczeniowe i redakcyjne nad tekstami Księgi Rodzaju, Jonasza, Habakuka, Micheasza oraz Księgi Psalmów.

Wspieraj projekt