Projekty zakończone

Tłumaczenie Nowego Testamentu na język zayse

Od 2007 do 2021 roku BSM wspierało projekt tłumaczenia Nowego Testamentu na język ludu Zayse w Etiopii. Wsparcie to obejmowało wynagrodzenie dla grupy lokalnych tłumaczy, koszty ich pracy oraz niezbędnych szkoleń i podróży związanych z wykonywaną służbą. Pomogliśmy również wybudować i wyposażyć biuro tłumaczeń.

W 2022 roku ukończono tłumaczenie Nowego Testamentu na język zayse, który przygotowywany jest obecnie do druku. Rozpoczęto już pracę nad przekładem Starego Testamentu i jest ona wspierana przez organizację Lutheran Bible Translators (www.lbt.org).

 

Wsparcie dla tłumaczy Nowego Testamentu na języki gamo, gofa i aari.

W latach 2008 – 2016 jako BSM wspieraliśmy finansowo służbę tłumaczy Nowego Testamentu na języki ich serca. Projekty tłumaczeniowe prowadzone były przez organizację The Word for the World, a naszym wsparciem objęliśmy po jednym przedstawicielu Kościoła Mekane Yesus z każdego zespołu.

Przekazywaliśmy również wsparcie na pokrycie kosztów służby Koordynatora Tłumaczeń Biblii w Południowo-Zachodnim Synodzie Kościoła Mekane Yesus, gdy służbę tę pełnił pastor Berhanu Kambro.

Dedykacja NT w językach gamo i gofa odbyła się w czerwcu 2012.
Więcej o tych językach można poczytać na poniższych stronach internetowych:
https://www.ethiopiascripture.org/
https://glottolog.org/
https://www.ethnologue.com/

 

Alfabetyzacyja w Etiopii

Poniższe działania alfabetyzacyjne koordynowała misjonarka BSM Izabela Karpienia.

PROJEKT ALFABETYZACYJNY GAMO

W pracę alfabetyzacyjną wśród ludu Gamo byliśmy zaangażowani w latach 2005 – 2017 we współpracy z Południowo – Zachodnim Synodem Kościoła Mekane Yesus (EECMY-SWS). Z Bożą pomocą udało się w tym czasie zredagować i wydrukować elementarz w jęz. gamo oraz przewodnik dla nauczyciela, podstawowy podręcznik do matematyki, podręcznik dla nauczycieli szkółki niedzielnej, postery z Modlitwą Pańską i Apostolskim Wyznaniem Wiary, 11 książeczek na różne praktyczne tematy, a także wydać zbiór tradycyjnych opowiadań z historii ludu Gamo. Pomogliśmy też wyszkolić ok. 250 nauczycieli klas alfabetyzacyjnych. Obecnie wszystkie te materiały są w rękach lokalnych społeczności, a kontynuacja pracy alfabetyzacyjnej zależy już od ich zainteresowania i zaangażowania.
Więcej szczegółów o tym języku na stronach:
https://www.ethnologue.com/language/gmv
https://glottolog.org/resource/languoid/id/gamo1243

ALFABETYZACJA AARI

W ramach przygotowań do rozpoczęcia projektu alfabetyzacyjnego w EECMY-SWS, pomogliśmy zorganizować Komitet Językowy Aari w miejscowości Jinka w 2013 roku. W tej samej miejscowości, na początku kwietnia 2015 roku, zorganizowaliśmy warsztaty redakcji elementarza w jęz. aari, który potem uzupełnialiśmy na kolejnych spotkaniach. Szkic podręcznika został przekazany do ostatecznej weryfikacji Koordynatorowi Tłumaczeń Biblii w EECMY-SWS.
Dodatkowe informacje o języku aari można znaleźć na poniższych stronach internetowych:
https://www.ethnologue.com/language/aiw/
https://glottolog.org/resource/languoid/id/aari1239

ALFABETYZACJA DAASANACH

Lud Daasanach tradycyjnie zamieszkuje ziemie, leżące na terenie Sudanu, południowej Kenii i południowo-zachodniej Etiopii, wokół północnego wybrzeża jeziora Turkana. Tłumaczenie NT na jęz. daasanach odbywało się w Kenii, tam też miała miejsce dedykacja NT we wrześniu 2014 roku.
W Etiopii, w ramach współpracy z EECMY-SWS, w 2008 roku zorganizowaliśmy warsztaty redakcji elementarza. Część przygotowań do alfabetyzacji wśród tego ludu koordynowała misjonarka z Danii oraz małżeństwo misjonarzy z Islandii. We współpracy z nimi pomogliśmy zorganizować szkolenie dla nauczycieli alfabetyzacji, przygotować do pracy lokalnego Koordynatora Alfabetyzacji oraz wydrukować materiały alfabetyzacyjne, przygotowane przez zespół w Kenii.
Więcej o jęz. daasanach można przeczytać w internecie na następujących stronach:
https://www.ethnologue.com/language/dsh/
https://glottolog.org/resource/languoid/id/daas1238