Tłumaczenie Biblii na język bergitka roma w Polsce

Od stycznia 2014 roku BSM realizuje projekt tłumaczenia Słowa Bożego na język polskich Romów Bergitka. Na terenie Polski mieszka kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli tej grupy językowej, część wyjechała do pracy za granicę. Na co dzień, w swoich rodzinach porozumiewają się w języku bergitka roma.

Po raz pierwszy mieli możliwość przeczytać historię zmartwychwstania Pana Jezusa w swoim języku na Wielkanoc 2014 roku, a podczas świąt Bożego Narodzenia mogli po raz pierwszy przeczytać w ojczystym języku historię narodzin Jezusa.

Jak dotąd (styczeń 2018) ukończono tłumaczenie czterech Ewangelii oraz listów Jana, a planowane jest rozpoczęcie tłumaczenia Dziejów Apostolskich.

Zespół tłumaczeniowy tworzą Romowie z Szaflar, a czasem pomagają im Romowie z Zabrza i Bystrzycy Kłodzkiej. Koordynatorem projektu jest Jerzy Marcol.

Wspieraj projekt