Tłumaczenie Biblii na język bergitka roma w Polsce

Od stycznia 2014 roku BSM realizuje projekt tłumaczenia Słowa Bożego na język polskich Romów Bergitka. Na terenie Polski mieszka kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli tej grupy językowej, część wyjechała do pracy za granicę. Na co dzień, w swoich rodzinach porozumiewają się w języku bergitka roma.

Po raz pierwszy mieli możliwość przeczytać historię zmartwychwstania Pana Jezusa w swoim języku na Wielkanoc 2014 roku, a podczas świąt Bożego Narodzenia mogli po raz pierwszy przeczytać w ojczystym języku historię narodzin Jezusa.

Jak dotąd (marzec 2024) ukończono tłumaczenie czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich oraz listów Jana. Obecnie przetłumaczony tekst jest przygotowywany do sprawdzenia przez konsultanta. Zespół tłumaczeniowy tworzą Romowie z Szaflar, a czasem pomagają im Romowie z Zabrza i Bystrzycy Kłodzkiej. Koordynatorem projektu jest Jerzy Marcol.

Wspieraj projekt