Projekty alfabetyzacyjne

Tłumaczenie Biblii i alfabetyzacja powinny rozwijać się w tym samym czasie, aby ludzie, zachęceni postępami w tłumaczeniu, od razu nabywali umiejętności, pozwalających im na czytanie nowo przetłumaczonego Bożego Słowa. Niestety, nie zawsze tak jest, i często pomiędzy przetłumaczonym Słowem a jego odbiorcami tworzy się wielka przepaść – bariera analfabetyzmu. Łatwiej ją pokonać w kilku przypadkach:

1. gdy lud (grupa językowa) jest stosunkowo mało liczny (tzw. mniejszość językowa);
2. gdy część bardziej licznego ludu ma już dostęp do edukacji formalnej w swoim języku (młode pokolenie nie jest już zagrożone analfabetyzmem);
3. gdy działania alfabetyzacyjne mają zasięg ograniczony terytorialnie.

Zapraszamy do współpracy w zbieraniu środków finansowych na potrzeby alfabetyzacyjne w poniżej wymienionych językach. Z zespołami alfabetyzacyjnymi Tsamakko i Nyangatom jako Konsultantka Alfabetyzacji i Edukacji współpracuje misjonarka BSM/Misja Wycliffe’a Izabela Karpienia.

ALFABETYZACJA TSAMAKKO

Praca alfabetyzacyjna prowadzona jest we współpracy z szeroko rozumianą społecznością Tsamakko oraz z lokalnymi kościołami. Środki finansowe potrzebne są głównie na pokrycie kosztów druku dodatkowych materiałów do nauki oraz do czytania, na wykonanie tablic kredowych dla klas alfabetyzacyjnych oraz zorganizowanie dodatkowych spotkań lokalnych.
https://glottolog.org/resource/languoid/id/tsam1247
https://www.ethiopiascripture.org/node/99

ALFABETYZACJA NYANGATOM

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia pracy alfabetyzacyjnej. Zbieramy środki na pokrycie kosztów wykonania tablic kredowych dla klas alfabetyzacyjnych oraz na przygotowanie i druk szeroko rozumianych materiałów alfabetyzacyjnych oraz związanych z nimi spotkań. Odbyły się warsztaty redakcji elementarza i jest on przygotowywany do druku.
https://glottolog.org/resource/languoid/id/nyan1315
https://www.ethiopiascripture.org/nyangatom

Wspieraj projekt