Numer 106 / 2022

Numer 106 / 2022

Wzrok, słuch, dotyk, węch i smak – wszystkie te zmysły mogą pomóc nam odbierać Boga na wszystkich „falach” w naszej ziemskiej drodze. Możemy zobaczyć, co Bóg uczyni, kiedy nasze ręce zaczynają opadać pod ciężarem zniechęcenia. Kiedy wiele głosów usiłuje nas zagłuszyć, możemy usłyszeć Jego słowo zachęty, radę, w którym kierunku zrobić następny krok. Możemy poczuć dotyk Jego Ducha w ogarniającej nas słabości, orzeźwiający aromat Jego obecności w momentach osamotnienia, a w niedostatku naszego chleba – posmakować jak dobry jest Bóg w Jezusie, chlebie życia.

To jeden z wniosków tłumaczy Starego Testamentu na język seimat (pracujących obecnie nad tłumaczeniem księgi Izajasza), jakim dzieli się w swoim artykule Beata. Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej – zajrzyj do 106 numeru Idźcie, gdzie znajdziesz wiele innych ciekawych treści.

Pobierz