Numer 96, zima 2020

Numer 96, zima 2020

„Zobaczyłem przemienionych ludzi, opowiadających o tym jak nasz Pan zmienia ich życie, ratując ich od zguby. Zobaczyłem ludzi, którzy dzięki Bogu zaczęli funkcjonować w (…) społeczeństwie. Bez biedy, kradzieży i innych złych przyzwyczajeń deprawujących ich życie. Mają pracę, domy, kochające rodziny”.

W najnowszym numerze przeczytamy sporo o docieraniu do ludzi z Ewangelią w połączeniu z praktyczną pomocą. Po raz kolejny przekonamy się, jak Boże Słowo ratuje i zmienia życie. Z okazji 35-lecia pracy ewangelizacyjnej wśród Romów prześledzimy również historię tej służby oraz to, jak wierzący z Polski zaangażowali się w te działania. Beata dzieli się doświadczeniami z sesji konsultacyjnych, w których obecnie bierze udział, a Iza przedstawia swoją służbę po powrocie do Etiopii. W drugiej części rozważania na podstawie Listu do Kolosan zastanowimy się nad istotą duchowej mądrości i codziennego boju, jaki staczamy jako Boże dzieci. W recenzjach książek misyjnych pojawiają się tym razem głównie propozycje dla najmłodszych czytelników, ale i dorośli mogą z nich wiele wziąć dla siebie. Zapraszamy do lektury!