Numer 75, Jesień 2014

Numer 75, Jesień 2014

W numerze:

 • Długa droga Nowego Testamentu dla Szerpów
 • Współczesne „imprimatur”
 • Stoją domy kolorowe
 • Genealogia duchów
 • Werset po wersecie
 • Gorące dni na Ninigo
 • Stereotypy misyjne
 • Ekscytacje i obawy
 • Moja podróż, Boża misja
 • Bóg, który zaopatruje
 • Orzyv 2014
 • Wyjazd do Buchacha
 • Recenzje
 • Punkt potrójny – EB
 • EtnoLink: Droga do „całego świata”