Numer 68 Zima 2013

Numer 68 Zima 2013

W numerze:

 • Rok 2012 w BSM
 • Aby zmieniać życie – Pomoc dla Etiopii
 • Tęsknota za dobrą opowieścią
 • Podwójna wizja
 • Słowo Bożę żywe i skuteczne
 • W Polsce i w Etiopii
 • Dobre Wiadomości
 • Otwarty Zjazd
 • Kontynuacja (Kazachstan)
 • Poslotowe refleksje
 • Gdy was zapytają
 • Recenzje
 • Genesis w znakach chińskich