Numer 93, wiosna 2019

Numer 93, wiosna 2019

,,Pewnego dnia wyruszyłem do Anko, miejscowości na terenie zamieszkałym przez lud Gofa i wygłosiłem tam kazanie na podstawie fragmentu z Ewangelii Jana 4:1-32. Przeczytałem ten fragment z Nowego Testamentu w języku gofa. Zebrani tam ludzie powiedzieli: – Bóg do nas przyszedł! Zrozumieliśmy całe przesłanie w naszym języku! Potem poprosili mnie o własne kopie Nowego Testamentu. Przywiozłem ze sobą 100 kopii, które natychmiast zostały zakupione. Przywódca kościoła w Anko (…) powiedział, że przyniosłem wielkie światło ludowi Gofa, i natychmiast poprosił o przetłumaczenie na nasz język Starego Testamentu.”

W tym numerze znalazły się m.in. historie osób zaangażowanych w tłumaczenie Biblii na języki Etiopii, najnowsze wieści tłumaczy na język zayse, którzy zwłaszcza teraz, pod koniec procesu tłumaczenia Nowego Testamentu, potrzebują modlitwy o Bożą ochronę. Wraz z wiosennym numerem rozpoczął się również nowy cykl opowiadań z pól misyjnych, dzięki którym dowiadujemy się, jak żywe Boże Słowo działa dzisiaj. Beata pisze o tym, dlaczego tłumaczenie Biblii na języki rodzime jest tak istotne, a Marlena i Daniel dzielą się garścią informacji o swojej służbie wśród niesłyszących. Pojawia się także relacja z podróży, w które w ostatnim czasie udał się nasz misyjny bus, a także wiele innych cennych treści!