Numer 79, Jesień 2015

Numer 79, Jesień 2015

W numerze:

  • 20 lat pracy misyjnej BSM
  • Geneza BSM
  • Misja im. Wycliffe’a
  • Misja do Romów na Ukrainie
  • Tłumaczenia Biblii dla polskich Romów
  • Misja na Wschód
  • OM w Polsce
  • Edukacja Biblijna
  • Czasopismo IDŹCIE