Numer 97/98, wiosna/lato 2020

Numer 97/98, wiosna/lato 2020

„Zwycięstwo, jakim jest dedykacja Biblii może nastąpić jedynie po latach ciężkiej pracy, poświęcenia i, nierzadko, prób. Nie inaczej potoczyła się historia projektu tłumaczeniowego na język keczua huaylas w Peru. Katastrofalne trzęsienie ziemi spowodowało znaczne opóźnienie i komplikacje w pracy nad przekładem Nowego Testamentu. Dodatkowo u jednego z tłumaczy zdiagnozowano nowotwór i jego organizm przegrał walkę z chorobą. Zespół tłumaczeniowy doświadczył też różnych trudności logistycznych (…). Przekazanie Bożego Słowa w sposób, który jasno i prosto przemówi do konkretnej społeczności językowej, wymaga wielkiego oddania, ale już w trakcie procesu tłumaczenia Bóg dokonywał przemiany w życiu miejscowych tłumaczy i objawiał im swoją miłość i moc poprzez Pismo. Teraz z kolei praca tłumaczy przemieni życie ich społeczności! Podczas dedykacji Biblii w języku keczua huaylas 10 sierpnia 2019 roku, pewna przejęta kobieta zakupiła jeden egzemplarz. Zaczęła go otwierać, ale szybko przerwała, by się pomodlić. Modliła się i płakała nad swoją Biblią przez pięć minut zanim ją otworzyła – przygotowywała się w ten sposób na przyjęcie Bożego Słowa w języku, który przemawia do jej serca”.

Oprócz naszych stałych wieści, w najnowszym numerze Idźcie przedstawiamy listę 31 projektów tłumaczeniowych, które są bliskie ukończenia, pragnąc zachęcić Cię do modlitwy o nie. Często właśnie na końcowym etapie pracy nad tłumaczeniem Biblii przeszkody i trudności zaczynają narastać, dlatego jest to czas, w którym projekty tym bardziej potrzebują wsparcia modlitewnego. Na końcowym etapie jest również projekt tłumaczenia Bożego Słowa dla ludu Zayse. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wieściami z pola misyjnego oraz do dalszej modlitwy o ten projekt.
Życzymy Bożego błogosławieństwa podczas lektury Idźcie.