Numer 99, jesień 2020

Numer 99, jesień 2020

Przez 25 lat Pan Bóg w Swojej wielkiej łasce, posługując się gotowymi do służenia Mu ludźmi, otwierał dla ewangelii wiele zamkniętych do tej pory drzwi. W różnych językach i w różnych miejscach świata ludzie mogli po raz pierwszy usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością Panu i choć w nieudolny sposób, ale z całego serca i szczerze chcemy tym 99. numerem „Idźcie” oddać Mu chwałę, naszemu Panu Bogu Stworzycielowi, Temu który mówi: Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec” Obj. 22:13.

To fragment słów od Redakcji otwierających jubileuszowy numer Idźcie. W tym numerze wspominamy minione lata i projekty, które odbywały i odbywają się w ramach BSM. Zapraszamy do lektury i składania Bogu dziękczynienia za to, co dzięki Jego łasce mogło mieć miejsce!