Kalendarz BSM na rok 2018

Kalendarz BSM na rok 2018

Kalendarz Misyjny na rok 2018 przypomina o tym, aby modlić się o polskich misjonarzy i o narody, wśród których pracują, aby otworzyć im drzwi do poznawania Słowa Bożego. Zdjęcia w kalendarzu są z różnych stron świata, a komentarzami do nich są fragmenty Biblii zawierające pojedyncze słowa zapisane w różnych językach. Do każdego fragmentu dołączona jest informacja o danym języku oraz postępach w tłumaczeniu Słowa Bożego.