Numer 102 / 2021

Numer 102 / 2021

W tym numerze oprócz standardowych wieści z pól misyjnych, znajdziemy również zachętę do modlitwy o misję oraz wskazówki do tego, jak modlić się o projekty misyjne, o których z różnych przyczyn niewiele wiemy. Modlitwa to niezwykle istotny element pracy misyjnej. W słowie od Redakcji, Robert Bylicki mobilizuje nas do modlitwy o misję:

Pomimo że wielu z nas nie ma takiej możliwości, aby zostać misjonarzem, to jednak każdy sympatyk misji dysponuje potężnym orężem, jakim jest modlitwa. Bóg jest dobry, wysłuchuje zanoszonych do Niego modlitw i rozwiązuje w najlepszy możliwy sposób wiele trudnych sytuacji w życiu misjonarzy. Zachęcam każdego z nas do modlitwy o misjonarzy i wszystkie prowadzone projekty!

Pobierz