Partnerzy

Praca misyjna nie jest zadaniem, które może wykonać samodzielnie jedna organizacja czy jeden Kościół.

Praca ta wymaga współpracy ludzi o różnych kwalifikacjach i predyspozycjach. Jedni dostrzegają potrzebę tłumaczenia Pisma Świętego i organizacji edukacji podstawowej, inni podejmą się na pomocy w rozwoju lokalnej społeczności poprzez szerzenie higieny i pomocy medycznej, budowę instalacji ze zdrową wodą i organizację pomocy medycznej, jeszcze inni skupią się na ewangelizacji i zakładaniu zborów.