Dlaczego misja?

Dlaczego chcemy dać innym dostęp do Słowa Bożego?

Jako Polacy wierzący w Jezusa Chrystusa, pragniemy mieć udział w realizacji Wielkiego Posłannictwa. Jesteśmy przekonani, że służba ta jest zgodna z wolą Bożą, tym bardziej, że dwa tysiące lat temu Pan Jezus nakazał swoim uczniom:

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mt 28:19-20)

Tak więc praca misyjna nie jest wymysłem ludzkim, lecz nakazem samego Jezusa. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, którzy powinni przestrzegać wszystkiego, co przykazał pan Jezus, to nie możemy ignorować Jego nakazu misyjnego.

Mimo, że od czasów Jezusa minęło 2000 lat, ewangelia nie została jeszcze zaniesiona do wszystkich narodów. W chwili obecnej Słowo Boże jest dostępne przynajmniej częściowo w około 3658 językach świata. Nie na wszystkie języki trzeba będzie zrobić przekład, ale szacuje się, że prace nad tłumaczeniem ewangelii muszą być rozpoczęte jeszcze w około 1268 językach (Statystyki), aby każdy człowiek mógł mieć dostęp do Słowa Bożego w języku, który dobrze rozumie. Wiele narodów nie ma jeszcze dostępu do nauki Jezusa, ich języki nie mają jeszcze formy pisanej, a podstawowa edukacja nie jest zorganizowana. Możemy zatem mieć udział w przełamywaniu barier oddzielających tych ludzi od Ewangelii.

Nie każdy wyjedzie na misję, ale każdy może się modlić o misjonarzy i o narody, do których trzeba zanieść ewangelię.

Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. (Mt 9,37-38).

Ponadto każdy może wspierać misjonarzy i działania misyjne. Zobacz, jak możesz to robić – Wspieraj nas.