Statystyki – stan tłumaczenia Biblii

Tłumaczenie Słowa Bożego na języki świata

Wycliffe Global Alliance opublikował w październiku 2019 nowe statystyki dotyczące przekładów Biblii na języki świata. Oto one:

Całe Pismo Święte: 698
Nowy Testament: 1548
Fragmenty i historie: 1138
Razem: 3384

 

Ludność świata: [październik 2019] 7.7 mld
Liczba języków, którymi mówi się na świecie: [październik 2019] 7353
Liczba języków, w których już rozpoczęto lub przygotowuje się pracę nad tłumaczeniem:
(Co obejmuje 5,4 mld ludzi w 161 krajach)
2617
Liczba języków, dla których prawdopodobnie będzie trzeba rozpocząć przekład:
(Co obejmuje 171 mln ludzi)
2115
Łączna liczba języków mających dostęp choćby do fragmentów Biblii:  3384

Źródło: www.wycliffe.net/resources/scripture-access-statistics

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Mat 9,37-38)

Zachęcamy do modlitwy