Europa – Afryka nowe formy partnerstwa

Misja Wycliffe’a pragnie, by do roku 2025 rozpocząć tłumaczenie Biblii na wszystkie języki świata, które tego jeszcze potrzebują. W Nigerii może to oznaczać potrzebę tłumaczenia dla około 200 języków! Skąd znaleźć źródła na wsparcie tego ogromnego wyzwania?

Odpowiedź można znaleźć w wielkiej i stale rosnącej liczbie nigeryjskich chrześcijan. Według „Operation Word” w Nigerii jest obecnie ponad 60 mln chrześcijan. Jeśli wierzący w Nigerii „złapią wizję”, zdobędą odpowiednie wykształcenie i jeśli kościoły będą w tym dziele współpracować osiągnięcie „niemożliwego” celu będzie realistyczne.

Poprzedni dyrektor Szkoleń Lingwistycznych w Anglii, kształci obecnie Nigeryjczyków na Theological College of Northern Nigeria (Seminarium Teologiczne Północnej Nigerii). Przez 45 lat, uczelnia ta kształciła przywódców chrześcijańskich z ponad 13 denominacji (w tym anglikanów, luteranów, metodystów, baptystów Mambila i innych). Naukę pobierało w ciągu roku około 300 studentów. Obecnie College poszerza zakres nauczania, tak by Nigeryjczycy byli również przygotowywani do tłumaczenia Pisma Świętego.
(wg Words for Life, 2005 Issue 3)

Podobnie dzieje się w innych krajach Afryki i Azji.. Pan Bóg powołuje misjonarzy z krajów, które do tej pory uważane były za tradycyjne pola misyjne. Mimo, iż borykają się one z ogromnymi trudnościami, zwłaszcza ekonomicznymi, tamtejsi chrześcijanie są bardzo przejęci nakazem misyjnym Pana Jezusa. W trudzie i wyrzeczeniach oddają się pracy nad dostarczeniem kolejnym grupom etnicznym Bożego Słowa w ich ojczystych językach.
Wyzwanie dla BSM – Partnerstwo z kościołami Afryki

Latem ubiegłego roku gościliśmy w Polsce Edwyna Kiptinnessa, dyrektora Misji Wycliffe’a z Kenii, który zwrócił się do nas, Polaków, z zapytaniem, czy chcielibyśmy wziąć udział w pewnego rodzaju partnerstwie. Polegałoby ono na współpracy polskich kościołów z kościołami z Afryki czy Azji, aby pomóc im w tłumaczeniu Biblii na języki ludów bez dostępu do Słowa Bożego.
W kościołach tych jest wielu zdolnych ludzi, którzy po odpowiednim przygotowaniu mogliby brać udział w tłumaczeniu Biblii. Nasza rola polegałby między innymi na organizacji wsparcia finansowego i modlitewnego dla projektów tłumaczeniowych realizowanych przez rodzimyh misjonarzy.
Na przykładzie projektu wśród Tuaregów, widzimy, że tłumaczenie Nowego Testamentu wykonywane przez lokalnych misjonarzy znacznie przyśpiesza czas wykonania zadania. Przy współpracy lolaknych misjonarzy z lingwistami i konsultantami z różnych krajów świata, tłumaczenie może być wykonane nie tylko szybko, ale i bardzo profesjonalnie.
Nasz kierunek: Mali i Etiopia

Tłumaczenie na język Tuaregów zostało ukończone, jednak nie skończyła się praca wśród tego ludu. Ponadto, moglibyśmy wspierać tłumaczenia na inne języki w Mali, realizowane przez rodzimych tłumaczy. W pierwszej kolejności mamy na uwadze projekt tłumaczenia Starego Testamentu na język Dogonów. Będąc w ubiegłym roku w Mali, mieliśmy przywilej spotkać dogońskiego pastora, który był zaangażowany w tłumaczenie Nowego Testamentu, a obecnie wraz kilkoma osobami pracuje nad StarymTestamentem.

Drugim krajem, gdzie chcielibyśmy wspierać lokalnych tłumaczy jest Etiopia, tym bardziej, że Iza przeciera tam misyjne szlaki.

Przyszłe zaangażowanie BSM

W obecnej chwili nasz pomysł parterstwa z kościołami Afryki ma formę zarodka, ale niedalekiej przyszłości może być jednym z głównych kierunków efektywnego działania na rzecz tłumaczenia Biblii.
Nadal chcemy rekrutować i wspierać misjonarzy z Polski, jednak chcemy też wspierać lokalnych misjonarzy, którzy chcą brać udział w tłumaczeniu Biblii na języki Afryki.

Jeśli ktoś chce wspierać misjonarzy afrykańskich w Afryce, prosimy dary przekazywać na konto BSM dopiskiem – Afryka.

Anna i Jerzy Marcol

PS. Od stycznia 2007 BSM wspiera już trzy osoby z Etiopii zaangażowane w tłumaczenie Biblii.