Przeszkody dla rozwoju kościoła na świecie

A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.[…]

Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. (Mat 25:40,45)

Kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym tematem, to najpierw przychodzą nam myśli o prześladowaniach chrześcijan w różnych krajach świata. Jednak ten artykuł nie będzie o prześladowaniach. Będzie o innych przeszkodach dla rozwoju kościoła, jak bieda, głód, analfabetyzm, brak dostępu do edukacji, brak przekładu Słowa Bożego, brak dostępu do zdrowej wody, brak dostępu do opieki medycznej i lekarstw niezbędnych do leczenia malarii, biegunki, ślepoty, głuchoty i wielu chorób, które zbierają obfite śmiertelne żniwo w świecie XXI wieku.

Prześladowania

Dane dotyczące ofiar prześladowania kościoła są oszałamiające. Według Martina D. Longa, W XX wieku zginęło za wiarę więcej chrześcijan niż w całym poprzednim okresie historii koscioła [1] . Według udokumentowanych źródeł historycznych w wiekach I-XIX zginęło za wiarę około 14 milionów osób. W XX wieku ofiar było 26 milionów, co daje około 260 tysięcy rocznie, albo ok. 750 dziennie.

Liczby ofiar prześladowań za wiarę są wstrząsające, jednak statystyki dotyczące ofiar głodu, malarii czy braku dostępu do zdrowej wody są o wiele bardziej przerażające. Tutaj liczba ofiar sięga kilka milionów rocznie.

Stron internetowych na ten temat jest mnóstwo i nie wiadomo w końcu co jest materiałem źródlowym a co kopiowanym. W pracy nad tym tematem starałem się dotrzeć do danych podawanych przez międzynarodowe organizacje w tym głównie przez Światową Organizację Zdrowia. Spójrzmy po kolei na liczby ofiar ubóstwa i związanych z nim głodu, braku dostępu do zdrowej wody, malarii, biegunki, ślepoty, głuchoty.

Ubóstwo

Głód

Według World Food Program (WFP), głodem i niedożywieniem dotkniętych jest około 854 milionów ludzi na świecie [3] . Oznacza to, że co siódma osoba na świecie nie jest dostatecznie odżywiona, aby prowadzić zdrowe i aktywne życie. Niedożywienie jest większym zagrożeniem dla zdrowia na świecie niż AIDS, malaria i gruźlica razem wzięte [4] .

Przez długie tygodnie ofiary niedożywienia muszą żyć przyjmując codziennie dużo mniej niż rekomendowane 2100 kalorii pokarmu, które przeciętnie potrzebuje człowiek aby prowadzić zdrowe życie.

Organizm kompensuje braki energii poprzez spowolnienie aktywności fizycznych i mentalnych. Umysł człowieka głodnego nie może się skupić, głodne ciało traci zdolność do inicjatywy, a głodne dziecko traci ochotę do zabawy i nauki. [5]

Systematyczne niedożywienie prowadzi do osłabienia systemu immunologicznego. Niedożywione dzieci stają się podatne na różne choroby a ich osłabione organizmy nie są w stanie uporać się z takimi chorobami jak odra czy biegunka.

Co roku na świecie umiera około 11 milionów dzieci przed osiagnięciem 5 lat,
(29 tysięcy dziennie),  z czego 53 procent (tj. około 6 mln) ma związek z niedożywieniem.
Inaczej mówiąc, z powodu głodu bądź niedożywienia co 5 sekund umiera na świecie jakieś dziecko [6] – co daje ok. 16 tysięcy dziennie.

Woda, warunki sanitarne i higiena

Poniższe informacje pochodzą ze strony internetowej Światowej Organizacji Zdrowia. [7]

Istnieje wiele chorób, które mają związek z brakiem dostępu do czystej wody bądź niewłaściwym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Na stronie WHO mozna znaleźć dane o ofiarach tych chorób.

Biegunka

Około 1,8 miliona ludzi umiera co roku na choroby biegunkowe (w tym na cholerę). 90 % z nich stanowią dzieci poniżej 5-go roku życia, głównie w krajach rozwijających się.
Przyczyna 88 % chorób biegunkowych wiąże się z korzystaniem z niezdrowej wody, z niewłaściwych warunków sanitarnych i higienicznych.

Malaria

Siedliskami malarii są zbiorniki wodne, gdzie lęgną się moskity ją przenoszące. Systemy irygacyjne potrzebne dla rozwoju rolnictwa, przyczyniają się do zwiększania obszarów malarycznych.

Około 1,3 miliona ludzi umiera co roku na malarię. 90 % z nich stanowią dzieci poniżej 5-go roku życia.
Co roku na malarię zapada prawie 400 milionów ludzi na świecie, z czego większość w Afryce, na południe od Sahary.

Ślepota

Według danych z roku 2002, na świecie było ponad 161 milionów osób z uszkodzonym wzrokiem, z czego około 37 milionów stanowili niewidomi.

Wśród niewidomych

WHO wymienia wiele chorób powodujących ślepotę, z których największe żniwo zbiera katarakta (zaćma), jaskra i jaglica.

Według WHO, w 75 procentach ślepocie można było zapobiec, gdyż wiele chorób oczu można leczyć. [9] Jednak brak dostępu do opieki medycznej i diagnostyki sprawia, że wiele osób traci wzrok albo widzi bardzo słabo.

W wielu regionach świata dostęp do okulisty jest nieosiągalnym luksusem, a korzystanie z okularów przywilejem niewielu.

Katarakta

Według najnowszych szacunków, katarakta związana ze starzeniem się, odpowiada za 48 % przypadków ślepoty na świecie, co stanowi 18 milionów ludzi. Chociaż katarakta może być usunięta chirurgicznie, to jednak w wielu krajach dostęp do usług chirurgicznych jest bardzo ograniczony przez co pozostaje główną przyczyną ślepoty. Ponieważ średnia długość życia na ziemi stopniowo wzrasta, wzrasta też liczba ludzi z kataraktą. Nawet tam, gdzie leczenie chirurgiczne jest dostępne, słabe widzenie wywołane kataraktą nadal może być powszechne, z powodu długiego okresu oczekiwania na operację, barier w postaci wysokich kosztów operacji albo braku informacji o możliwości leczenia. [10]

Jaglica

Choroba ta też ma związek z brakiem dostępu do czystej wody.

Na jaglicę cierpi około 84 milionów ludzi na świecie, z czego 8 milionów ma już poważnie uszkodzony wzrok. Jaglica jest przyczyną 3% przypadków ślepoty na świecie. Jaglica pozostaje chorobą hiperendemiczną w odległych rejonach wielu najbiedniejszych krajów Afryki, Azji, Środkowej i Południowej Ameryki, Australii i Bliskiego Wschodu.. W obszarach hiperendemicznych chorobą tą jest zarażonych 60-90 % dzieci w wieku przedszkolnym. Skutki aktywnej jaglicy ujawniają się we wczesnej dorosłości albo w wieku średnim. U dorosłych kobiet występuje o wiele częściej niż u mężczyzn ślepota wywołana skutkami jaglicy, co wiąże się z tym, że spędzają one dużo więcej czasu z dziećmi, które są głównymi nosicielami choroby. [11]

Ogólnie choroba ta występuje w 46 krajach, a w Polsce jest bardzo rzadko spotykana. Do zwalczania tej choroby potrzebne jest poprawienie warunków sanitarnych, umożliwienie dostępu do świeżej wody, propagowanie m ycia twarzy. Należy jednak nie zapominać o pomocy okulistycznej, stosowaniu leków, a także ingerencji chirurgicznej. [12]

Głuchota i uszkodzenie słuchu [13]

Według danych z roku 2005,

* 278 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu uszkodzenia słuchu.
* 80 % osób z uszkodzonym słuchem żyje w krajach o niskich i średnich dochodach.
* 50% głuchoty i uszkodzeń słuchu możnaby uniknąć poprzez działania prewencyjne, wczesną diagnostykę i leczenie.

AIDS [14]

Dane z roku 2005.

Liczba osób żyjących z HIV – ok. 40,3 mln

W tym: kobiety – 17,5 mln, dzieci < 15 lat – 2,3 mln

Zgony spowodowane przez AIDS – 3,1 mln

W tym dorośli – 2.6 mln, dzieci – 570 tys.

Gruźlica

Wbrew obiegowej opinii, gruźlica stanowi obecnie jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie. Jedna trzecia mieszkańców naszej planety jest nosicielami bakterii Mycobacterium tuberculosis, wywołujących tę poważną infekcję. Częstotliwość zakażenia bakterią gruźlicy wynosi jedna osoba na sekundę, ale tylko ok. 10 procent prowadzi do rozwoju choroby, która nie leczona, może być śmiertelna. Co roku umiera na gruźlicę ponad 1,6 mln ludzi, głównie w Afryce i Azji Południowo Wschodniej. [15] W XX wieku dzięki masowym szczepieniom i stosowaniu antybiotyków medycyna osiągnęła krótkotrwałą przewagę nad chorobą. Dziś je dnak coraz trudniej walczyć z coraz liczniejszymi zachorowaniami, ponieważ prątki gruźlicy uodporniły się na działanie wielu leków. [16]

Na koniec wymienię jeszcze dwie przeszkody dla rozwoju kościoła:

Brak przekładu Biblii

Spośród 6900 języków na świecie, w chwili obecnej około 2400 ma dostęp choćby do fragmentów Słowa Bożego i dobrej nowiny o Jezusie. Szacuje się, że trzeba rozpocząć przekład Biblii na conajmniej 2200 języków, aby każdy mógł usłyszec ewangelię w języku, który dobrze rozumie. [17]

Analfabetyzm

Na świecie żyje obecnie około 6,6 mld ludzi. [18] Około 1 mld dorosłych to analfabeci, z czego dwie trzecie stanowią kobiety. [19] Ponad 50 % wszystkich analfabetów na świecie mieszka w Indiach i Chinach. W Afryce tylko około 50 % dzieci chodzi do szkoły.

Aby uzdolnić ludzi do korzystania z Pisma Świętego, jeśli jest ono przetłumaczone na ich język, trzeba ich nauczyć czytać. Świat potrzebuje nauczycieli! Ucząc ludzi czytać, uzdalnia się ich do kontaktu z Pismem Świętym, a tym samym, daje im się szansę na osobiste poznawanie Boga.

A jak zanieść ewangelię niewidomym czy głuchym? To kolejne wyzwanie dla współczesnych misjonarzy.

Czynników utrudniających rozwój kościoła jest więcej.

Lista przedstawionych chorób i czynników chorobotwórczych też nie jest pełna. Powyższe dane pokazują, że im biedniejsze społeczeństwo, tym więcej w nim chorób, które nie leczone, powodują trwałe kalectwo czy śmierć milionów ludzi rocznie, w tym głównie dzieci. Przytoczone statystyki pokazują nam skalę problemu. I co my możemy z tym zrobić?

Możemy wzruszyć ramionami, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić i zignorować te informacje. Z drugiej strony, możemy się modlić, aby Pan Bóg uzdrowił tych, którzy są chorzy. Jednak myślę, że Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej – naszego osobistego zaangażowania się w niesienie pomocy, począwszy od edukacji podstawowej i tłumaczenie Biblii, poprzez uświadamianie sanitarno-higieniczne, pomoc w dostępie do zdrowej wody i opieki medycznej. Pole do działania jest olbrzymie.

Zapraszam do współpracy. Misjonarze BSM pracują obecnie w Etiopii, Mali, na Papui Nowej Gwinei, w Rosji, w Kazachstanie i na Ukrainie.

Jerzy Marcol, Dyrektor BSM