Tempo tłumaczenia

Po XVIII wiekach chrześcijaństwa, ewangelia była dostępna w 68 językach,
co stanowiło 1% języków świata.

W XIX wieku Dobra Nowina została zaniesiona do ponad 450 języków.
XX wiek przynosi dalszy wzrost tempa ewangelizacji świata.

Około roku 1950, pierwsze 1000 języków ma dostęp do poselstwa o Jezusie.
Obecnie ewangelia jest dostępna w około 2900 językach.

Oznacza to, że od 1950 roku została ona zaniesiona do większej liczby języków
niż przez cały poprzedni okres historii.

W roku 1999 powstał projekt nazwany Wizją Roku 2025 (Vision 2025).

Analizując i ekstrapolując wykres pokazujący tempo przekładów Pisma Świętego na języki świata liderzy Misji Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a doszli do przekonania, że gdyby zachować to tempo rozpoczynania nowych projektów jakie było w latach 1980-tych i 1990-tych, Słowo Boże zostałoby zaniesione do wszystkich języków, które potrzebują przekładu, około roku 2150. W międzyczasie w wielu narodach wymarłoby wiele pokoleń ludzi, którzy nigdy nie mieliby szansy usłyszenia ewangelii.

Dlatego zaczęto pracować nad projektem Wizji Roku 2025, w celu mobilizacji kościołów na całym świecie, aby przyłożyły ręce do misyjnego pługa w taki sposób, aby do roku 2025 rozpocząć przekład na każdy język potrzebujący przekładu Słowa. Jest to wyzwanie również dla chrześcijan w Polsce.

Każdy kościół i każdy indywidualny wierzący może się zaangażować.

O możliwościach zaangażowania zobacz na stronie Wspieraj nas.