Biblia a misja

Praca misyjna obejmuje różne działania, które sumują się w zadaniu, które Pan Jezus dał Kościołowi:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mat 28:19-20).

Podstawowe działania misyjne obejmują ewangelizację i zakładanie zborów, a następnie nauczanie tych, którzy uwierzyli, tego, co Jezus przykazał.

Aby głosić ewangelię w jakimś języku, najpierw trzeba ją na ten język przetłumaczyć.  Jeśli język nie ma jeszcze formy pisanej, trzeba ten język najpierw zapisać.  Tak więc alfabetyzacja i tłumaczenie Biblii stanowią podstawę dla wszelkich innych from pracy misyjnej, do nauczania prawd Biblii i formowania się zborów.