Aktualności

Darowizny podlegające odliczeniu

Zbliża się koniec roku. Chcemy przypomnieć, że

do dnia 31 grudnia 2006 roku można przekazywać darowizny na cele kultu religijnego oraz działalność oświatową i charytatywną, które można odliczać od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Dotyczy to zarówno osób fizycznych (6 %) jak i prawnych (10 %).


Będziemy wdzięczni, jeśli postanowicie również wesprzeć służbę Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.

Jak to zrobić, zobacz: Wpłaty na BSM