Aktualności

Dziękujemy za dary dla Nepalu

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc dla Nepalu. 

Od dyrektora organizacji, z którą mamy kontakt w Nepalu, otrzymaliśmy taką wiadomość: "Obecnie nadzoruję pięć projektów tłumaczenia Nowego Testamentu na lokalne języki. Ponadto mieliśmy już dedykację NT w moim języku oraz w trzech innych językach. Nasz Bóg jest wierny i godny zaufania. 

Nepal był dotknięty 25 kwietnia trzęsieniem ziemi i sile 7,9 w skali Richtera. Biuro naszej organizacji było zasilane z baterii słonecznych . Niestety wszystkie 24 baterie zostały uszkodzone przez trzęsienie ziemi. Kwas z baterii rozlał się i spłynął przez trzy piętra w dół, co spowodowało wiele szkód. W ostatnich miesiącach zaangażowaliśmy się jednak w służbę niesienia pomocy osobom dotkniętym trzęsieniem, gdyż w rejonach, gdzie pracują nasi tłumacze, zniszczonych zostało wiele domów i kościołów. …. " 

Cieszyzmy się, że darami z Polski możemy pomóc ludziom, którzy stracili swoje domy i koscioły.