Aktualności

Ewangelia Marka w języku seimat

Beata Wożna wraz z zespołem tłumaczy, którzy pracują na Wyspach Ninigo w Papui Nowej Gwinej, skończyli drugą wersję roboczą Ewangelii Mateusza oraz przygotowali Ewangelię Marka w języku seimat do pubikacji. Jest to pierwsza gotowa Księga Nowego Testamentu w ojczystym języku ludzi Seimat.Beata Wożna wraz z zespołem tłumaczy, którzy pracują na Wyspach Ninigo
w Papui Nowej Gwinej, skończyli drugą wersję roboczą Ewangelii Mateusza
oraz przygotowali Ewangelię Marka w języku seimat do pubikacji. Jest to
pierwsza gotowa Księga Nowego Testamentu w ojczystym języku ludzi
Seimat.

Od niedawna dzieci z Wysp Ninigo mogą rozpoczynać naukę w szkole w
języku ojczystym dzięki przygotowanym przez misjonarzy podręcznikom i
pomocom do nauki.