Aktualności

Transport kocy i otwarcie Domu Modlitwy w Domboki

We wtorek 19 grudnia 2006 w wiosce Domboki odbyła się skromna uroczystość otwarcia Domu Modlitwy, w którym będzie również szkoła dla dzieci romskich.
W uroczystości oprócz miejscowej ludności wzięło udział kilku romskich pastorów z Kościoła Żywego Boga.

Specjalne nabożeństwo zostało wypełnione pieśniami, modlitwami,
krótkimi kazaniami i świadectwa Romów, którzy zawierzyli swoje życie
Jezusowi. Pod koniec nabożeństwa grupa dzieci zaśpiewała kilka
pieśni.

Dom Modlitwy, w którym będzie szkoła, oznacza przełom dla tej wioski.
Jest szansa, że najmłodsze pokoleniebędzie miało nie tylko szansę
edukacji, ale przede wszystkim wyrastania w atmosferze poznawania Słowa
Bożego.

Podziękowania

Mieszkańcy Domboki jak również pastorzy Kościoła Żywego Boga,
przekazują wszystkim wierzącym, którzy w jakiś sposób pomogli w
wybudowaniu Domu Modlitwy, serdecznie podziękowania i życzenia Bożego
Błogosławieństwa.

Miałem przywilej uczestniczyć w tym wydarzeniu wraz z Krzyśkiem
Cieślarem ze zboru Kościoła EA w Wiśle Malince, z którym przewieźliśmy
na Ukrainę 150 kocy dla najbiedniejszej ludności romskiej z wiosek
Domboki, Czomonin i Żniatyno.

Koce były darem głównie ze zborów ewangelickich z Bielska Białej, Malinki i Jawornika.

Koce zostały w Urzędzie Celnym

Niestety nie mogliśmy osobiście ich rozdać, gdyż zostały zatrzymane w Urzędzie Celnym w Mukaczewie.

Fundacja „Dobroczyniec” z Mukaczewa, oficjalny odbiorca darów, musi się
teraz zwrócić z pisemną prośbą do odpowiedniego urzędu w Kijowie, o
wydanie kocy, co może potrwać około miesiąca.

Zgodę na ich wydanie wyda Kijów

Tak więc koce będą leżeć
na składzie celnym, zanim odpowiedni urząd wyda zgodę, aby wydać je
biednym. Chcieliśmy, aby koce trafiły do ludzi jeszcze przed Świętami
Bożego Narodzenia, ale pewnych praw ustanowionych przez ludzi, którzy
tych kocy nie potrzebują, nie da się obejść.

JM

PS. Będąc w Składzie Celnym widzieliśmy zdeponowane tam wózki inwalidzkie. Zgodę na ich wydanie ludziom kalekim też musi wydać jakiś Urząd w Kijowie.

Trudno jest pomagać biednym na Ukrainie.

Zapraszam do Galerii gdzie jest kilka zdjęć z otwarcia Domu Modlitwy.

Załadunek kocy w Ustroniu