Aktualności

Transport odzieży dla Romów

Zbór Chrześcijan Baptystów z Sopotu przy współpracy innych zborów z Trójmiasta zorganizował kolejny (już po raz czwarty) transport odzieży dla Romów na Ukrainie.

Organizacją uprawnioną do odbioru transportu humanitarnego po stronie ukraińskiej była Fundacja „Dobroczyniec” w Mukaczewie, która otrzymała z Kijowa zgodę na przyjęcie 3,200 kg odzieży.

Odzież została przewieziona na Ukrainę w dniach 20-22 października 2006 roku.Zborowi w Sopocie udało się zgromadzić około 1,5 tony, resztę w ciągu kilku dni zebrał i dostarczył Zbór Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego z Wisły Malinki. Dzięki wspólnej akcji baptystów z Trójmiasta i ewangelików z Wisły Malinki, dostarczono na Ukrainę ponad 3 tony odzieży, która trafiła do kilkuset najbiedniejszych rodzin romskich w wielu wioskach Zakarpackiej Ukrainy.

Szefem grupy transportującej odzież był pastor zboru baptystów w Sopocie, Krzysztof Osiecki, który przygotował i zorganizował odpowiednie dokumenty oraz zmobilizował wierzących do ofiarności. Pomocy organizacyjnej jak zwykle w takich sytuacjach udzieliło BSM.

Na zdjęciu grupa transportująca odzież po jej wyładowaniu do przyzborowego magazynu.