Aktualności

Weszliśmy w okres Pasji – Via Dolorosa

Weszliśmy w okres Pasji, kiedy to wspominamy ostatnie wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa.

Możemy dziękować Bogu, że to, co było istotne dla naszego zbawienia i duchowego wzrostu, zostało spisane i raz na zawsze przekazane Kościołowi

(Judy 1,3).

RAZ NA ZAWSZE, co znaczy, że objawienie zawarte w Biblii jest ostateczne i kompletne, że nie może być zmienione ani czymkolwiek uzupełnione.

Żyjemy w społeczeństwie, które ma

dostęp do całości Bożego objawienia – mamy Słowo Boże przetłumaczone i wydrukowane, każdy może po nie sięgnąć, aby poznawać Boga i jego plany względem człowieka.

W tym okresie Pasji

módlmy się, aby Pan Bóg zesłał w serca Polaków pragnienie poznawania i honorowania tego, co Bóg objawia na kartach Biblii.

Jakież to jest smutne , kiedy ludzie przechodzą obojętnie wobec przesłania
o Jezusie, co dobitnie pokazuje video, na którym Billy Sprague śpiewa o
cierpieniach Jezusa na Via Dolorosa w Jeruzalem.

Kliknij: Via Dolorosa